• Volta4

  Grunty pod farmy fotowoltaiczne

 • Volta 4

  Produkcja energii z własnych farm

 • Volta 4

  Instalacje PV na cele komercyjne

 • Volta 4

  Instalacje PV na potrzeby własne

Pozyskiwanie gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Kluczowym elementem pozwalającym na realizacje inwestycji w farmę fotowoltaiczną jest posiadanie odpowiedniego gruntu, który musi spełniać szereg niezbędnych kryteriów. Jeżeli jesteś właścicielem gruntu spełniającego kryteria opisane poniżej skontaktuj się z nami -> KONTAKT.

 • Parametry wstępne:
  • wymagana powierzchnia – ok 1,5 ha na 1 MW, nie mniej niż 1 ha
  • dostęp do drogi publicznej
  • tylko IV, V lub VI klasa gleby, łąki lub nieużytki
  • linia napowietrzna średniego napięcia – na terenie lub w pobliżu działki (do 500 m), idealnie jeśli w pobliżu jest stacja transformatorowa GPZ
  • grunt powinien być płaski, może być nachylony w południową stronę, niezadrzewiony i niezacieniony
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub jeśli jest to wprost wpisana musi być możliwość budowy instalacji OZE o mocy powyżej 100kW na danym terenie
  • nieruchomość nie leży w obszarze Natura 2000, na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych itp.
 • Niezbędne informacje
  • numer działki i jeśli to możliwe nr księgi wieczystej
  • zdjęcia z nieruchomości
 • Możliwości współpracy:
  • umowa dzierżawy gruntu
   • umowa zawarta na czas określony (25-30 lat),
   • czynsz dzierżawny płatny po wybudowaniu instalacji PV, do tego czasu wydzierżawiający może użytkować grunt
   • wysokość czynszu od 6.000 do nawet 12.000 zł rocznie za 1 ha, w zależności od rodzaju gruntu, jego dostępności i lokalizacji
   • możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy przez dzierżawcę w przypadku braku możliwości wybudowania farmy PV (ograniczenia formalne i/lub techniczne)
   • możliwość zapisania klauzuli odkupu gruntu po wybudowaniu farmy PV po z góry ustalonej atrakcyjnej cenie
   • prawo do dokonania cesji praw i obowiązków dzierżawcy na osobę trzecią
  • umowa zakupu gruntu
   • umowa przedwstępna, warunkowa
   • przyrzeczenie zakupu po określonej cenie w okresie do x lat od podpisania umowy, jeśli spełnione zostaną warunki formalne i techniczne pozwalające na postawienie i przyłączenie na tym gruncie farmy PV
  • inne formy ustalane indywidualnie