• Volta4

  Grunty pod farmy fotowoltaiczne

 • Volta 4

  Produkcja energii z własnych farm

 • Volta 4

  Instalacje PV na cele komercyjne

 • Volta 4

  Instalacje PV na potrzeby własne

Produkcja energii z własnych farm PV

Celem strategicznym spółki Volta 4 Sp. z o.o. jest budowa i eksploatacja do końca 2022 roku co najmniej 10 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp, zdobycie pozycji lidera w obszarze zarządzania komercyjnymi instalacjami fotowoltaicznymi dla klientów biznesowych na terenie Dolnego Śląska oraz budowa portfela nieruchomości pozwalającego na przygotowanie inwestycji o mocy 50 MW.

Od strony komercyjnej sprzedaż energii z własnych farm PV będzie odbywała się poprzez system aukcyjny URE bądź poprzez kontrakty długoterminowe w modelu PPA.

W chwili obecnej spółka realizuje 8 projektów inwestycyjnych na różnych etapach zaawansowania Każda z farm będzie generowała moc do 1MW i przeznaczone są do wprowadzenia do systemu aukcyjnego.

Najbliższa inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w roku 2020 w gminie Wińsko w województwie dolnośląskim. Moc docelowa instalacji to 1,77 MW realizowane w 2 etapach (1 + 0,77 MW). Budowa etapu 1, dla którego spółka ma wygraną aukcję URE, jest już rozpoczęta. Etap II realizowany będzie z początkiem roku 2021.