• Volta4

  Grunty pod farmy fotowoltaiczne

 • Volta 4

  Produkcja energii z własnych farm

 • Volta 4

  Instalacje PV na cele komercyjne

 • Volta 4

  Instalacje PV na potrzeby własne

O spółce Volta 4

Spółka Volta 4 Sp. z o.o. – producent czystej energii – budujemy własny park farm PV, działamy jako zespół doradców biznesowych wspierających zarządzanie optymalizacją energetyczną w biznesie i samorządzie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów biznesowych, inwestycyjnych i technicznych.

Współpracujemy z wiodącymi dostawcami instalacji fotowoltaicznych, producentami paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, trafostacji i firmami instalacyjnymi. Projekty techniczne przygotowujemy we współpracy z biurami projektowymi doświadczonymi w dużych instalacjach OZE. Wspierają nas kancelarie prawne działające w obszarze prawa energetycznego i budowlanego.

Skutecznie pozyskujemy finansowanie zwrotne i bezzwrotne z publicznych instytucji finansujących (NFOŚ, WFOŚ, środki unijne, BOŚ) jak i instytucji komercyjnych (banki, firmy leasingowe).

Misja

Produkujemy i dostarczamy czystą energię na cele komercyjne, dla biznesu, samorządu i odbiorcy indywidualnego.

Optymalizacja energetyczna jest jednym z filarów efektywności organizacji, świadcząca o jej skuteczności i konkurencyjności na rynku. Praktycznie każda działalność, bez względu na branżę, oparta jest o większe lub mniejsze wykorzystanie energii, w tym głównie energii elektrycznej. Optymalizacja jej zużycia to nie tylko jej ograniczenie, np. poprzez wprowadzanie mniej energochłonnych urządzeń.

To również dywersyfikacja źródeł pozyskania energii, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, większe wykorzystanie energii w porach jej większej dostępności (np. w nocy), automatyka zarządzania energią, systemy odzyskiwania energii itp. Optymalizacja energetyczna ma również wymiar makroekonomiczny i globalny.

Polityka energetyczna i klimatyczna w skali ponadnarodowej wymusza redukcję emisji zanieczyszczeń oraz CO2. Tworzone są kolejne regulacje dotyczące m.in. jakości powietrza, kontroli emisji zanieczyszczeń i odchodzenia od paliw stałych. Narzędzia te wpływają wprost na poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Coraz ważniejszym staje się bycie świadomym, proekologicznym wytwórcą i odbiorcą energii.

Cele biznesowe

Budowa i eksploatacja do końca 2022 roku co najmniej 10 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp.

Pozycja lidera w zarządzaniu komercyjnymi instalacjami fotowoltaicznymi na terenie południowo-zachodniej Polski.

Budowa portfela nieruchomości pozwalającego na przygotowanie inwestycji o mocy 50 MW.

Gdzie działamy

Obszary działania

Wyróżniają nas

Nasze usługi

Poszukiwanie gruntów i analiza możliwości ich wykorzystania pod farmy PV

Audyt opłacalności inwestycji

Analiza możliwości technicznych

Dokumentacja projektowa i formalna

Zarządzanie pracami budowlano – montażowymi

Zarządzanie sprzedażą energii

Serwis i utrzymanie instalacji

Wsparcie w uzyskiwaniu finansowania

Finansowanie

Model Finansowy

Pozyskanie finansowania dla dużych instalacji PV wymaga przygotowania pełnego procesu inwestycyjnego. Gwarancja spłaty zobowiązania są kontrakty długoterminowe na odbiór energii w postaci aukcji URE bądź umów PPA. Dla każdego z wariantów przygotowujemy odpowiedni model finansowy wskazujący sposób finansowania, gwarancje dla instytucji finansowych oraz okres zwrotu.

Produkując energię na potrzeby własne głównym założeniem jest optymalizacja energetyczna i finansowanie inwestycji z bieżących strumieni finansowych wydatkowanych na zakup energii elektrycznej. Firma bądź instytucja w okresie zwrotu z inwestycji spłaca jej wartość z różnicy jaką osiąga na obniżeniu kosztów zakupu energii. Jest to więc inwestycja beznakładowa. Od momentu spłaty wartości inwestycji firma uzyskuje już realne, wymierne oszczędności kosztowe.

Stan obecny
Okres spłaty
Okres po spłacie
Koszt zakupu energii
Spłata inwestycji
Oszczędność kosztów energii
Finansowanie

Zewnętrzne źródła finansowania

NFOŚ Preferencyjne finansowanie zwrotne
WFOŚ Preferencyjne finansowanie zwrotne
BOŚ Preferencyjne finansowanie zwrotne
Wojewódzkie RPO Dotacje bezzwrotne
Banki komercyjne Kredyty inwestycyjne
Firmy leasingowe Leasing operacyjny

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas

Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.